Splav za spašavanje

Koristi se za spašavanje ljudi iz vode. Osnovna funkcija mu je da prihvati ljude koji su se usled poplava ili određenih nesreća našli iznenadno u vodi. Izuzetno je funkcionalan jer obezbeđuje trunutnu evakuaciju ljudi iz vode. Splav za spašavanje se aktivira bocom pod pritiskom iz namenskog poliester oklopa i za nekoliko sekundi je spreman za prihvatanje ljudi. Napravljen je od najkvalitetnijeg Hypalon materijala koji je predviđen za najekstremnije uslove korišćenja. Može prihvatati od 6 do 20 osoba u zavisnosti od veličine.

Splav za spašavanje napravljen je od specijalnog Hypalon Neopren i PU materijala. Tubusi su urađeni od lakog neklizajućeg Hypalon Neopren materijala dok je krov urađen od veoma tankog ali izdržljivog PU narandžastog materijala. Materijali su namenski male specifične težine sa dobrim karakteristikama cepanja što im omogućava da se lako spakuju u specijalne poliester komore iz kojih se aktiviraju pod pritiskom aktiviranja boce.

Napravljeni su tako da izdrže sva trenja koja trpe prilikom brzog napumpavanja i pada sa velike visine. Materijali su otporni na sve vremenske uslove kao i na mehanička otećenja što im obezbeđuje veliku pouzdanost u eksploataciji. Oba materijala imaju veliki garantovan raspon temperatura u kojima se mogu koristiti i to od -40C do +70C.

Splav za spašavanje projektovan je i proizveden u svrhu spašavanja ljudi iz vode usled poplava ili određenih nesreća na vodi. Napravljen je od specijalnih materijala koji omogućavaju splavu da se samoaktivira uz pomoć boce pod pritiskom i da bude formiran na vodi za samo nekoliko sekundi. Splav za spašavanje može biti projektovan za korišćenje u različitim situacijama, sa i bez krova, sa i bez stabilizatora na vodi, sa različitom opremom što zavisi da li će se splav koristiti na otvorenim okeanskim vodama, u priobalju na morskim vodama ili na rečnim vodama.

Splav je opremljen specijalnim SOLAS reflektujućim trakama za brže uočavanje na vodi. U zavisnosti od namene, splav za spašavanje je opremljen i specijalnim AIR TECH prslucima za spašavanje koji treba da omoguće dodatnu bezbednost za ljude koji su se iznenadno našli u vodi. Prsluci su napravljeni od specijalnog poliester materijala, napunjeni umreženim polietilenskim ispunama koji imaju visok stepen sile uzgona iz vode. Prsluci na sebi imaju i reflektujuće SOLAS trake koji treba da obezbede dobru vidljivost u vodi.