Standardi

ISO 9001:2008
ISO 9001 je međunarodni  standard koji se odnosi na upravljanje kvalitetom, a koji predstavlja dokaz da je kompanija koja ga poseduje opredeljena ka zadovoljenju potreba kupaca, uz stalan rad na poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga.

Svoju politiku kvaliteta zasnivamo na poštovanju osnovnih načela:

  • Naši proizvodi su projektovani kako bi ispunili sve zahteve kupaca i kako bi doprineli sveukupnom zadovoljstvu krajnjih korisnika, tokom celokupnog životnog veka proizvoda
  • Naši proizvodi ispunjavaju najviše standarde, uz izuzetan odnos cene i kvaliteta
  • Sa svim našim kupcima i saradnicima gradimo dugoročne partnerske veze, zasnovane na poverenju
  • Naše poslovanje zasnivamo na principu neprestanog razvoja, kroz kontinualno unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga
  • Svi naši zaposleni su uključeni u sistem menadžmenta kvalitetom i svojom stručnošću i kompetentnošću doprinose njegovom održavanju i unapređenju
  • Advertout daje podsticaj kreativnosti i inovativnosti zaposlenih, uz timski rad na realizaciji svih poslova
  • Advertout predstavlja organizaciju koja je opredeljena ka konstantnom učenju i usvajanju novih metoda, u cilju prilagođavanja promenama u domenu savremenog poslovanja

ISO 9001 sertifikat
ISO 9001 certificate
CE
CE oznaka predstavlja ključni indikator da je proizvod izrađen u skladu sa strogim zakonskim propisima koji važe na teritoriji Evropske Unije. CE sertifikat omogućava slobodno kretanje proizvoda na celom tržištu Evrope.

Neki od naših proizvoda su dobili CE sertifikat nakon niza rigoroznih testova i matematičkih proračuna, a koji se tiču sledećih stavki: statička stabilnost plovila, maksimalno opterećenje plovila, maksimalni broj ljudi koji mogu stati na čamac, maksimalna snaga motora, vodonepropustljivost i dr.

CECE oznaka / CE sertifikat
CECE oznaka / CE sertifikat
CECE oznaka / CE sertifikat
CECE oznaka / CE sertifikat