PLIVAJUĆA BRANA ZA ZAŠTITU OD NAFTE

U vanrednim situacijama, kada je svaki minut bitan, najvažnija stvar je hitna reakcija i pravovremena reakcija. AIRTECH Systems nudi proizvode za momentalnu reakciju, koji pomažu u sprečavanju ekoloških katastrofa. Jedan od najvažnijih proizvoda u ovim situacijama su zaštitne plivajuće brane. Brane su vodene prepreke čija je osnovna namena prikupljanje prosute nafte i ulja na površini vode i sprečavanje širenja prosute tečnosti na šire područje. Pored upotrebe u situacijama kada se sprečava i sanira nesreća koja se već dogodila, brane su deo obavezne opreme za prevenciju kompanija koje svakodnevno vrše pretakanje nafte na vodenim površinama.

AIRTECH Systems vodene plivajuće brane su projektovane da zadovolje različite specifične zahteve klijenata. Segmenti koji formiraju branu su modularni, omogućavajući jednostavnu i brzu montažu na predviđenu lokaciju.

Postoje različiti tipovi AIRTECH Systems plivajućih zaštitnih brana: prema materijalima koje se koriste u produkciji, nameni i ispuni. Na osnovu materijala od kojih se izrađuju, zaštitne brane mogu da budu od PVC-a, poliuretana ili gumiranog platna CSM (Hypalon-Neoprene). Na osnovu namene i mesta upotrebe, brane mogu da budu za otvoreno more, zaliv ili reku. Prema ispuni, brane mogu da budu na naduvavanje ili ispunjene polietilenom i stiroporom.