VAZDUŠNI JASTUK

Vazdušni jastuci predstavljaju velike proizvode na naduvavanje koji imaju funkciju spašavanje ljudi usled požara na velikim visinama. Osnovna funkcija mu je da prihvati čoveka u padu sa visine usled nužde napuštanja objekta sa velike visine a da ne dođe do povreda prilikom skoka. Vazdušni jastuk je napravljen od takvih materijala koji omogućavaju dobro prijanjanje prilikom doskoka. Sastavljen je iz dve komore sa sigurnosnim otvorima, čime obezbeđuje veoma sigurno i brzo prihvatanje više ljudi za redom.

FIRE & RESCUE
FIRE & RESCUE