UDLAGA

Udlage se koriste za trenutnu mobilizaciju ekstremiteta usled povreda na terenu. Izrađuju se od impregniranog poliestera, koji je otporan na vazduh i vodu. Nakon povrede, udlaga se navlači na povređeni ekstremitet i naduvava kako bi onemogućila pomeranje. Postoje dve varijate naduvavanja: manuelno i automatski.