NAPRTNJAČA

Naprtnjača predstavlja rezervoar vode za gašenje požara koji se nosi na leđima. Namenjena je za gašenje požara na otvorenom prostoru u početnoj fazi tj. za gašenje požara klase A. Naprtnjača je vrlo jednostavna za upotrebu i veoma brzo se može dopuniti vodom. Svojim kapacitetom od 25 l omogućava relativno lako korišćenje ne opterećujući previše njenog nosioca.