MAKETE MAMCI NA NADUVAVANJE

Serija raketnih sistema
Serija maketa raketnih sistema obuhvata nekoliko različitih sistema za lansiranje dalekometnih raketa. Napravljeni su od PVC i gumiranih materijala na naduvavanje koji predstavljaju taktičke makete za zavaravanje neprijatelja. Potpuno su vernog oblika i dimenzija.
Modeli na naduvavanje kao makete štampaju se digitalnom tehnologijom u originalnim bojama i šarama sa dodatkom specijalnih premaza koji prave refleksiju svetlosti i radarskih zraka. Isto tako, u modele se ugrađuju i sistemi za zavaravanje neprijatelja na bazi toplotnog zračenja i drugih emitera.

Serija maketa tenkova
Serija tenkovskih maketa obuhvata širok dijapazon različitih modela borbenih tenkova napravljenih od PVC i gumiranih materijala na naduvavanje koji predstavljaju taktičke makete za zavaravanje neprijatelja. Potpuno su vernog oblika i dimenzija.
Modeli na naduvavanje kao makete štampaju se digitalnom tehnologijom u originalnim bojama i šarama sa dodatkom specijalnih premaza koji prave refleksiju svetlosti i radarskih zraka. Isto tako, u modele se ugrađuju i sistemi za zavaravanje neprijatelja na bazi toplotnog zračenja i drugih emitera.

Serija avio maketa
Serija avio maketa obuhvata širok dijapazon različitih modela borbenih vazduhoplova napravljenih od PVC materijala na naduvavanje koji predstavljaju taktičke makete za zavaravanje neprijatelja. Potpuno su vernog oblika i dimenzija.
Modeli na naduvavanje kao makete štampaju se digitalnom tehnologijom u originalnim bojama i šarama sa dodatkom specijalnih premaza koji prave refleksiju svetlosti i radarskih zraka.

U modele se ugrađuju i sistemi za zavaravanje neprijatelja na bazi toplotnog zračenja i drugih emitera.