LIFTING BOVA

Lifting bove predstavljaju sisteme za podizanje podvodnog tereta pomoću upumpanog kompresovanog vazduha. Sistemi funkcionišu na bazi Arhimedovog zakona i omogućavaju podizanje velikog tereta sa velikih dubina.

Proizvode se u različitim veličinama i oblicima za podizanje različitih vrsta tereta. Lifting bove napravljene su od izdržljivog poliuretanskog materijala otpornog na velika naprezanja, cepanja, velike temperatirne razlike. Opremljene su metalnim karabinima za kačenje tereta.