HANGAR

Hangari na naduvavanje predstavljaju idealan odgovor na sve potrebe vezane za potrebe skladištenja velikih vozila i vojnih aviona.

Montažni, velikih gabarita i sa prostorom koji se maksimalno može iskoristiti, u kombinaciji sa činjenicom da se mogu montirati sa zemlje u veoma kratkom vremenskom periodu bez ikakvih dodatnih potpornih struktura, naši montažni hangari odgovaraju na sve potrebe vojnih misija.

Ova serija šatora napravljena je od specijalnih kompozitnih PVC ili Hypalon Neopren materijala koji trpe velika naprezanja i udare vetra zbog svoje izuzetne veličine.

Materijali su otporni na sve vremenske uslove kao i na mehanička oštećenja i imaju veliki garantovan raspon temperatura eksploatacije od -40C do +70 C.

Struktura materijala je takva da ne dozvoljava da dodje do cepanja materijala usled ekstremnih uslova eksploatacije kojima šatori mogu biti izloženi.

Na ove materijale se dobija garancija od 10 godina.

H tent serija šatora na naduvavanje koristi se u okviru vojnih kampova i baza za smeštanje vojne opreme, vozila, aviona i helikoptera. Svojim velikim gabaritima može primiti dosta opreme za čuvanje i skladištenje usled raznovrsnih vremenskih uslova.

Struktura H tent serije šatora je projektovana tako da se prostor unutar šatora može iskoristiti 100 % uz mogućnost modularnog organizovanja prostora uz postavljanje pregrada u zavisnosti od specifičnih potreba.
Uz H tent seriju šatora dolaze i profesionalni motori za naduvavanje koji ceo šator mogu naduvati za nekoliko minuta.

Postoji mogućnost da šatori budu projektovani tako da imaju motore sa konstantnim uduvavanjem vazduha ili da budu proizvedeni tako da se samo jednom naduvavaju.

Veoma se lako i brzo postavljaju i demontiraju te su zgodni i za brza premeštanja opreme. Osnovna karakteristika im je da su mobilni bez obzira na svoje velike gabarite.

H-TENT SERIJA MEDIUM MIG 21 MIG 21 extra
ŠIRINA 12.5 m 15.5 m 20 m
DUŽINA 20 m 24 m 30 m
VISINA 6 m 7.5 m 10 m
POVRŠINA 250 m2 372 m2 600 m2
DIMENZIJA VRATA 6.5 x 4.5 m * 8 x 5.6 m * 10 x 6.5 m *
MALA VRATA 1.6 x 2.8 m 2 x 2.8 m 2.5 x 3.5 m
PNEUMATSKE ARKE Ø
80 cm
BROJ VENTILA
2 obična i 1 sigurnosni na svakoj arci
NAPOMENA
dužina svih šatora iz serije može se menjati

* na svakim velikim vratima postoje manja vrata za pešake i manja vozila