FENDER

Fenderi se koriste za apsorpciju kinetičke energije plovila prilikom dodira sa zidom pristaništa, bankina ili u kontaktu sa drugim plovilom. Osnovna namena im je sprečavanje oštećenja na čamcima.

Fenderi se prave od najkvalitetnijih materijala, otpornim na UV zračenja, ulja i goriva. Izrađuju se ručno, u različitim dimenzijama, oblicima i bojama.