DEKON KABINA

Naše dekon kabine napravljene su tako da se podižu izuzetno brzo, od lakih i izdržljivih materijala što ih čini prilagodljivim velikom broju hitnih situacija Omotač dekon kabine se lako skida i može se brzo zameniti sterilnim omotačem ukoliko se za time ukaže potreba.

Pneumatski tubusi napravljeni su od kompozitnog PVC materijala obloženim Teflonom ili specijalnim Hypalon Neopren materijalom koji ne upijaju hemijske agense. Unutar kabine koristi se veoma tanki polietilenski materijal koji ima zadatak da sakupi sve hemjske agense koji se spiraju sa odela.

Ovaj materijal je namenjen za jednokratnu upotrebu i nakon izvršene dekontaminacije se odlaže na dalju razgradnju. Materijali su otporni i namehanička otećenja što im obezbeđuje i veliku pouzdanost u eksploataciji. Oba materijala imaju veliki garantovan raspon temperatura u kojima se mogu koristiti i to od -40ºC do +70ºC.

Dekon kabine predstavljaju specifične proizvode na naduvavanje kojima je osnovna namena obezbeđenje prostora u okviru koga treba da se izvrši dekontaminacija osoblja. Vrlo su lake za montažu i prenos i mogu biti spremne za korišćenje u roku od 3-5 minuta u zavisnosti od modela. Dekon kabine napravljene su od specijalnog materijala obloženog Teflonom koji ne upija hemijske agense. Dodatno je obložen sterilnim jednokratnim materijalom koji se nakon dekontaminacije sakuplja i odlaže na dalju razgradnju.

Dekon kabine su opremljene specijalnim tuševima koji omogućavaju spiranje agenasa sa odela u svim pravcima. Tuševi su povezani sa specijalnom pumpom sa više dovodnih creva u okviru koje se spremaju specijalne tečnosti za neutralizaciju prilikom dekontaminacije. U zavisnosti od potrebe dekon kabine mogu biti napravljene za jednu, dve ili četri osobe za istovremenu dekontaminaciju. Koriste se takođe u kombinaciji sa dekon kadicom.

MED – T SERIES 1 OSOBA 2 OSOBE 4 OSOBE
ŠIRINA 1.75 m 1.75 m 3.30 m
DUŽINA 1.75 m 3.30 m 3.30 m
VISINA 2.30 m 2.30 m 2.30 m
UNUTRAŠNJA ŠIRINA 1.30 m 1.30 m 2.85 m
UNUTRAŠNJA DUŽINA 1.30 m 2.85 m 2.85 m
BROJ VRATA 2 2 4
PNEUMATSKE ARKE Ø
22.5 cm
BROJ VENTILA
1 obični na svakoj arci i 1 sigurnosni ventil
MOGUĆNOST SPAJANJA
postoji mogućnost povezivanja kabina za 1 i 2 osobe

* postoji mogućnost produkcije drugačijih dimenzija po narudžbini